ปฏิวัติสองแนวทาง

著者

書誌事項

ปฏิวัติสองแนวทาง

[หาญ ลีนานนท์ ... et al.]|ปฏิวัติ สอง แนวทาง

อาทิตน์, 2524 [1981]

タイトル読み

|Patiwat sǭng nǣothāng

大学図書館所蔵 件 / 3

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

Includes bibliographical references

収録内容

  • ปฏิวัติประชาธิปไตย / หาญ ลีนานนท์
  • ประชาชนปฏิวัติ / ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
  • ปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตย / ปรีขา เปียมพงศ์สานต์
  • ปฏิวัติยุคใหม่ / ธีรยุทธ บุญมี
  • ยุทธศาสตร์ยุทธวิธี การปฏิวัติประเทศไทย / เหวง โตจิราการ

詳細情報

ページトップへ