ពុទ្ធសាសនា 2500

著者

書誌事項

ពុទ្ធសាសនា 2500

វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, 2001

បោះពុម្ពលើកទី 3

タイトル別名

L'an 2500 du bouddhisme

タイトル読み

ពុទ្ធ សាសនា 2500

Buddhasāsanā 2500

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Khmer

Reprint. Originally published: ភ្នំពេញ : វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, 1957

Includes bibliographical references

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA62894910
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khm
 • 出版地
  ភ្នំពេញ
 • ページ数/冊数
  ឌ, 221 p., [6] leaves of plates
 • 大きさ
  24 cm
 • 分類
 • 件名
ページトップへ