ចរិតខ្មែរ

書誌事項

ចរិតខ្មែរ

របស់ ប៊ុណ្ណចន្ទ ម៉ុល

[s.n.], 1973

បោះពុម្ពលើកទី 1

タイトル読み

ចរិត ខ្មែរ

Carit Khmaer

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Khmer

"កើត រស់ ស្លាប់ ដើម្បីខ្មែរ"--Cover

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA63989295
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khm
 • 出版地
  ភ្នំពេញ
 • ページ数/冊数
  239 p.
 • 大きさ
  18 cm
 • 分類
 • 件名
ページトップへ