ជីវិតជុំវិញបឹងទន្លេសាប : ពីភ្នំពេញទៅកំពង់ធំ

著者

    • Sʹunheṅ Mʺeṅjhāṅ

書誌事項

ជីវិតជុំវិញបឹងទន្លេសាប : ពីភ្នំពេញទៅកំពង់ធំ

និពន្ធ ដោយ ស៊ុនហេង ម៉េងឈាង

(ខ្ញុំចង់ដឹង)

SIPAR, c2001

タイトル別名

ជីវិតជុំវិញបឹងទន្លេសាប : វិស្សមកាលលើបឹងទន្លេសាប រឿងដែលនាំប្អូនកំសាន្តតាមទឹក

タイトル読み

ជីវិត ជុំវិញ បឹង ទន្លេសាប : ពី ភ្នំពេញ ទៅ កំពង់ធំ

Jīvit juṃviñ pẏṅ Danle sāp : bī Bhnaṃ Beñ dau Kaṃpáṅdhaṃ

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Khmer

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ