สังคมและวัฒนธรรมจันเสน : เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก Chansen : a social and cultural history

書誌事項

สังคมและวัฒนธรรมจันเสน : เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก = Chansen : a social and cultural history

[สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ]

[เรือนแก้วการพิมพ์], 2539 [1996]

รวมพิมพ์ครั้งแรก

タイトル別名

Chansen : a social and cultural history

タイトル読み

สังคม และ วัฒนธรรม จันเสน : เมือง แรกเริ่ม ใน ลุ่ม ลพบุรี-ป่าสัก

Sangkhom læ watthanatham Čhansēn : mư̄ang rǣkrœ̄m nai lum Lop Burī-Pāsak

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อนำรายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์จันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

詳細情報

ページトップへ