การเสด็จประพาสประเทศเบลเยี่ยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว King Chulalongkorn's journeys to Belgium

書誌事項

การเสด็จประพาสประเทศเบลเยี่ยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = King Chulalongkorn's journeys to Belgium

ปีแอร์ เอ. บูชาร์ด ... [et al.] = Pierre A. Boussard ... [et al.]

สถาบันเอชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2001?]

タイトル読み

การเสด็จ ประพาส ประเทศ เบลเยี่ยม ของ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว

Kānsadet praphāt Prathēt Bēnyīam khǭng Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhǭmklao Čhao yū hūa

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

Cover title

In Thai; some in English

Includes bibliographical references (p. 139)

詳細情報

ページトップへ