सरस्वतीकण्ठाभरणम् : रामसिंहविरचितया तृतीयपरिच्छेदान्तया जगद्धरविरचितया च चतुर्थपरिच्छेदटीकया सनाथीकृतम्

書誌事項

सरस्वतीकण्ठाभरणम् : रामसिंहविरचितया तृतीयपरिच्छेदान्तया जगद्धरविरचितया च चतुर्थपरिच्छेदटीकया सनाथीकृतम्

धारेश्वरश्रीभोजदेवविरचितं ; पण्डितकेदारनाथशर्मणा, वासुदेवशर्मणा च संशोधितम्

(चौखम्भा राजमाता ग्रन्थमाला, 5)

चौखम्भा ओरियन्टालिया, 1987

1. संस्करण

タイトル別名

Sarasvatīkaṇṭhābharaṇam of Śrī Bhojadeva : with the commentary of Rāmasiṁgha on the third section and Jagaddhara's on the fourth section

Kāvyamālā

सरस्वती कण्ठ आभरणम् : रामसिंह विरचितया तृतीय परिच्छेद अन्तया जगद्धर विरचितया च चतुर्थ परिच्छेद टीकया सनाथीकृतम्

タイトル読み

सरस्वती कण्ठ आभरणम् : रामसिंह विरचितया तृतीय परिच्छेद अन्तया जगद्धर विरचितया च चतुर्थ परिच्छेद टीकया सनाथीकृतम्

Sarasvatīkaṇṭhābharaṇam : Rāmasiṃhaviracitayā tr̥tīyaparicchedāntayā, Jagaddharaviracitayā ca caturthaparicchedaṭīkayā sanāthīkr̥tam

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

English title on added t.p.

Caption title: Kāvyamālā

Includes index

PUB: Varanasi : Chaukhambha Orientalia -- Added. t.p

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ