اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دورۀ ایلخانان تا عصر صفوی : فهرست نمایشگاه

書誌事項

اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دورۀ ایلخانان تا عصر صفوی : فهرست نمایشگاه

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران, 1973

タイトル別名

La Persia e la Repubblica di Venezia : mostra di documenti dell'Archivio di Stato e della Biblioteca Marciana di Venezia, a cura dell'Università di Tehran, dell'IsMEO (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente) e dell'Istituto Italiano di Cultura di Tehran

タイトル読み

Asnād-i marbūṭ bih ravābiṭ-i tārīkhī-i Īrān va Jumhūrī-i Vinīz az dawrah-ʾi Īlkhānān tā ʿaṣr-i Ṣafavī : fihrist-i namāyishgāh

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian and Italian

"جمع آوری شده به وسیلۀ بایگانی اسناد شهر ونیز و کتابخانۀ ملی مارچانا, این نمایشگاه با همکاری کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران, IsMEO مؤسسۀ ایتالیائی برای روابط فرهنگی با خاورمیانه ودور و مؤسسۀ فرهنگی ایتالیا در تهران بر گذار می‌شود"

Italian added t.p. reads: La Persia e la Repubblica di Venezia ... introduzione e catalogo a cura di Maria Francesca Tiepolo, traduzione di Iraj Anvar e Gh. Rowshani

詳細情報

ページトップへ