វប្បធ៌ម និង អរិយធម៌ខ្មែរ : អធិប្បាយបែបទស្សនវិជ្ជា

著者

  • Sar Sārun

書誌事項

វប្បធ៌ម និង អរិយធម៌ខ្មែរ : អធិប្បាយបែបទស្សនវិជ្ជា

សរ សារុន

បណ្ណាគារ ពន្លឺវិទ្យា, [1970]

 • ភាគទី 1
 • ភាគទី 2

タイトル別名

Classe de philosophie et de propédeutique

タイトル読み

វប្បធ៌ម និង អរិយធម៌ ខ្មែរ : អធិប្បាយ បែប ទស្សនវិជ្ជា

Vappadharm niṅ qariyadharm Khmaer : qadhippāy paep dassanavijjā

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Khmer

"សម្រាប់ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ ថ្នាក់ត្រៀមនៃឧត្តមសិក្សា"--Cover

Summary: Study on Cambodian civilization and culture

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA69411855
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khm
 • 出版地
  ភ្នំពេញ
 • ページ数/冊数
  2 v.
 • 大きさ
  20 cm
 • 分類
 • 件名
ページトップへ