គ្រូពេទ្យយើង

著者

  • Ghẏm Gẏmsān
  • Qiaṅ Sāgusun
  • Yī Hʹānnarind

書誌事項

គ្រូពេទ្យយើង

វេជ្ជបណ្ឌិត ឃឹម គឹមសាន ប្រមូល រៀបរៀង ; ពិនិត្យ សំរួល ដោយ វេជ្ជបណ្ឌិត អៀង សាគុសុន និង យី ហ៊ាននរិន្ទ

[s.n.], 1969

タイトル読み

គ្រូពេទ្យ យើង

Grū bedy yoeṅ

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Khmer

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA69727644
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khm
 • 出版地
  [ភ្នំពេញ]
 • ページ数/冊数
  4, 454 p.
 • 大きさ
  24 cm
 • 分類
ページトップへ