سفر‌نامه‌های ونیزیان در ایران (شش سفر‌نامه) : سفر‌نامه‌های ونیزیانی که در زمان اوزون حسن آق قویونلو به ایران آمده اند

書誌事項

سفر‌نامه‌های ونیزیان در ایران (شش سفر‌نامه) : سفر‌نامه‌های ونیزیانی که در زمان اوزون حسن آق قویونلو به ایران آمده اند

ترجمۀ منوچهر امیری

شرکت سهامی انتشارات خوارزمی, 1349 [1970 or 1971]

چاپ 1

タイトル読み

Safarʹnāmahʹhā-yi Vinīziyān dar Īrān (shish safarʹnāmah) : safarʹnāmahʹhā-yi Vinīziyānī kih dar zamān-i Ūzūn Ḥasan Āq Qūyūnlū bih Īrān āmadah and

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes index

収録内容

 • سفر‌نامۀ جوزافا باربارو
 • سفر‌نامۀ آمبروزیو کنتارینی
 • سفر‌نامۀ کاترینو زنو
 • سفر‌نامۀ آنجوللو
 • سفر‌نامۀ بازرگانان ونیز در ایران
 • سفر‌نامۀ وینچنتو دالساندری

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA70077433
 • 出版国コード
  ir
 • タイトル言語コード
  per
 • 本文言語コード
  per
 • 出版地
  تهران
 • ページ数/冊数
  482 p.
 • 大きさ
  24 cm
ページトップへ