काशिका : पाणिनीयव्याकरणसूत्रवृत्ति : सटिप्पण 'प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेता

著者

書誌事項

काशिका : पाणिनीयव्याकरणसूत्रवृत्ति : सटिप्पण 'प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेता

श्रीमविद्वद्वरवामन-जयादित्यविरचिता ; व्याख्याकारः, श्रीनारायण मिश्रः ; उपोद्धातलेखकः, ब्रह्मदत्तजिज्ञासुः

(काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, 37 . व्याकरणविभागे||व्याकरण विभागे||Vyākaraṇavibhāge ; 6. प्रसूपनम्)

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, 1969-1972

4 संस्कृत

  • : set
  • [1 भागः]
  • 2 भागः

タイトル別名

Kāśikā of pt. Vāmana and Jayāditya : pāṇinīyavyākaraṇasūtravr̥tti

सटिप्पण "प्रकाश" हिन्दीव्याख्योपेता

पाणिनीय व्याकरण सूत्र वृत्तिः काशिका

व्याकरण विभागे

Vyākaraṇavibhāga

タイトル読み

काशिका : पाणिनीय व्याकरण सूत्र वृत्तिः : सटिप्पण 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या उपेता

Kāśikā : pāṇinīyavyākaraṇasūtravr̥ttiḥ : saṭippaṇa-'prakāśa'-hindīvyākhyopetā

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Sanskrit

Added t.p. in English

Summary: Classical commentary on Aṣṭādhyāyī of Pāṇini, work on Sanskrit grammar

PUB:Vārāṇasī : Caukhambā Saṃskr̥ta sīrīja Āphisa

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ