علاقة التجرید : شرح فازسی تجرید الاعتقاد

書誌事項

علاقة التجرید : شرح فازسی تجرید الاعتقاد

تألیف محمد اشرف علوی عاملی ; تصحیح تحقیق حامد ناجی اصفهانی

(سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, شمارۀ || Shumārah-ʾi ; 252-253 . همایش بین المللی قرطبه و اصفهان دو مکتب فلسفۀ اسلامی در شرق و غرب : اصفهان 7-9 اردیبهشت ماه 1381 / زیر نظر و اشراف, مهدی محقق . |||| Hamāish-i bayn al-milalī Qurtubah va Iṣfahān du maktab-i falsafah'-i Islāmī dar sharq va gharb, Iṣfahān 7-9 Urdībihisht māh 1381 ; 1-2// a)

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 2002

چاپ 1

  • set
  • جلد 1
  • جلد 2

タイトル別名

ʿIlâqat al-tajrîd : a Persian commentary on Tajrîd al-iʿtiqâd

Publications of the International Colloquium on Cordoba and Isfahan, two schools of Islamic philosophy, Isfahan 27-29 April 2002

タイトル読み

ʿAlāqat al-tajrīd : sharḥ-i Fārsī-i Tajrīd al-iʿtiqād

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

Text in Persian

Added t.p. in English reads : ʿIlâqat al-tajrîd ( a Persian commentary on Tajrîd al-iʿtiqâd) / by Muḥammad Ashraf ʿAlawî Amilî ; edited with introduction and notes by Hâmid Nâjî

Added t.p. verso: Publications of the International Colloquium on Cordoba and Isfahan, two schools of Islamic philosophy, Isfahan 27-29 April 2002, (1)(2), under the supervision of Mehdi Mohaghegh, Society for the Appreciation of Cultural Works and Dignitaries, Institute of Islamic Studies Tehran - McGill Universities

Pref. in vol. 2 is in English

Includes bibliographical references and indexes

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ