การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม The identification of key technologies for industrial development : รายงานฉบับสมบุรณ์

書誌事項

การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม = The identification of key technologies for industrial development : รายงานฉบับสมบุรณ์

เสนอ สํานังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ; โดย ฝ่ายการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Thailand Development Research Institute Foundation, 1991

タイトル別名

Kān kamnot thēknōlōyīpao māi phư̄a kān phatthanāʿutsāhakam = The identification of key technologies for industrial development

การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai and English

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA73131080
 • 出版国コード
  th
 • タイトル言語コード
  tha
 • 本文言語コード
  thaeng
 • 出版地
  Bangkok
 • ページ数/冊数
  v.
 • 大きさ
  28 cm
ページトップへ