حافظ نامه : شرح الفاظ, اعلام, مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ

書誌事項

حافظ نامه : شرح الفاظ, اعلام, مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ

نوشته بهاء الدین خرمشاهی

شرکت انتشارات علمی وفرهنگی : انتشارات سروش, 1373 [1994 or 1995]

چاپ 6

  • بخش 1
  • بخش 2

タイトル読み

Ḥāfiẓ nāmah : sharḥ-i alfāẓ, iʿlām, mafāhīm-i kilīdī va abyāt-i dushvār-i Ḥāfiẓ

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

"چاپ اول از ویراستۀ دوم"--T.p. verso

詳細情報

ページトップへ