Đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể

著者

    • Vũ, Oanh

書誌事項

Đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể

Vũ Oanh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1996

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

詳細情報

ページトップへ