Nguồn tư liệu ảnh về cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, (1945-1954)

著者

    • Đào, Xuân Chúc

書誌事項

Nguồn tư liệu ảnh về cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, (1945-1954)

Đào Xuân Chúc

Nhả xuất bản Chính trị quốc gia, 2002

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references (p. 170-182)

詳細情報

ページトップへ