نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار

書誌事項

نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار

تألیف غلامرضا ورهرام

مؤسسۀ انتشارات معین, 1367 [1988 or 1989]

چاپ 1

タイトル読み

Niẓām-i siyāsī va sāzmānhā-yi ijtimāʿī-i Īrān dar ʿaṣr-i Qājār

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

Includes bibliography (p. [461]-469) and footnotes

Includes indexes (p. [471]-492)

詳細情報

ページトップへ