กฎหมายในรัชกาลที่ ๕

書誌事項

กฎหมายในรัชกาลที่ ๕

สำนักราชเลขาธิการ, 2541 [1998]

  • : [set]
  • เล่ม 2
  • เล่ม 3
  • เล่ม 4
  • เล่ม 5

タイトル別名

กฎหมายไทยคิอพระราชยัญญัติและประกาศซึ่งตั้งขึ้นในระชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ

タイトル読み

กฎหมาย ใน รัชกาล ที่ ๕

Kotmāi nai ratchakān thī 5

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ ติงศภัทิย์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม."

Summary: Thai laws in the reign of Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910; volume brought out at the royal cremation ceremony of Čhitti Tingsaphat, b. 1909, includes his brief biography

詳細情報

ページトップへ