โอวาทของเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย

書誌事項

โอวาทของเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์

ราชบัณฑิตยสภา, 2474 [1931]

タイトル読み

โอวาท ของ เสนาบดี กระทรวง มหาดไทย

ʿŌwāt khǭng Sēnābǭdī Krasūangmahātthai

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"พิมพ์ในงานปลงศพ นางราชเนตรรักษา (ยิ้ม พุกกะคุปต์)"

Phim nai ngān plong sop Nāng Rātchanētraksā (Yim Phukkakhup)

With biography and portrait of crematee

Seal of Rātchabandit Saphā at head of title

From the William J. Gedney Collection

詳細情報

ページトップへ