ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์

書誌事項

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

[s.n.], [19--]

タイトル別名

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และ ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และ ภาคสาม

タイトル読み

ตำนาน เครื่อง มโหรี ปี่พาทย์

Tamnān khrư̄ang mahōrī pīphāt

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Summary: History of Thai musical instruments and collection of Thai classical songs

Lack of p. 1-26

詳細情報

ページトップへ