รายงานผล การสำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2532 ทั่วราชอาณาจักร Report of the 1989 industrial survey whole kingdom

書誌事項

รายงานผล การสำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2532 ทั่วราชอาณาจักร = Report of the 1989 industrial survey whole kingdom

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2532 [1989]

タイトル読み

รายงานผล การสำรวจ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2532 ทั่วราชอาณาจักร

Rāingān phon kānsamruat `utsāhakam Phǭ. Sǭ. 2532 thua rātcha`anāchak

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Chiefly tables

Thai and English

詳細情報

ページトップへ