รายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2535 Report of the children and youth survey, 1992

書誌事項

รายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2535 = Report of the children and youth survey, 1992

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537 [1994]

タイトル読み

รายงาน การสำรวจ ข้อมูล เกี่ยวกับ เด็ก และ เยาวชน พ.ศ. 2535

Rāingān kānsamrūat khǭmūn kīeokap dek læ yaowachon, Phǭ. Sǭ. 2535

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

Chiefly statistical tables

詳細情報

ページトップへ