प्राकृत-प्रकाशः : श्रीभामहकृत"मनोरमा"व्याख्यासहितः : श्रीमथुराप्रसाददीक्षितविरचित-"चन्द्रिका"-"प्रदीप"-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः : श्रीमदुदयरामशास्त्रिडबरालकृत-टिप्पणीपरिशिष्टाभ्यां विभूषितः

著者

書誌事項

प्राकृत-प्रकाशः : श्रीभामहकृत"मनोरमा"व्याख्यासहितः : श्रीमथुराप्रसाददीक्षितविरचित-"चन्द्रिका"-"प्रदीप"-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः : श्रीमदुदयरामशास्त्रिडबरालकृत-टिप्पणीपरिशिष्टाभ्यां विभूषितः

वररुचिप्रणीतः ; जगन्नाथशास्त्रिहोशिङ्गमहोदयेन भूमिकादिभिः सम्भूष्य संशोधितः

(काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, 38 . व्याकरणविभागे||व्याकरण विभागे||Vyākaraṇavibhāge ; 7. पुष्पम्)

चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-आफिस, 1959

परिवर्द्धितं 4. संस्करणम्

タイトル別名

प्राकृत प्रकाशः : श्री भामह कृत मनोरमा व्याख्या सहितः : श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित विरचित चन्द्रिका प्रदीप संस्कृत हिन्दी व्याख्या द्वय उपेतः : श्रीमत् उदयराम शास्त्रि डबराल कृत टिप्पणी परिशिष्टाभ्याम् विभूषितः

हिन्दी-प्राकृतप्रकाश : व्याख्यासहित

व्याकरण विभागे

Vyākaraṇavibhāga

タイトル読み

प्राकृत प्रकाशः : श्री भामह कृत मनोरमा व्याख्या सहितः : श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित विरचित चन्द्रिका प्रदीप संस्कृत हिन्दी व्याख्या द्वय उपेतः : श्रीमत् उदयराम शास्त्रि डबराल कृत टिप्पणी परिशिष्टाभ्याम् विभूषितः

Prākr̥ta-prakāśaḥ : Śrībhāmahakr̥ta"Manoramā"vyākhyāsahitaḥ : Śrīmathurāprasādadīkṣitaviracita-"Candrikā"-"Pradīpa"-Saṃskr̥ta-Hindīvyākhyādvayopetaḥ : Śrīmadudayarāmaśāstriḍabarālakr̥ta-ṭippaṇīpariśiṣṭābhyāṃ vibhūṣitaḥ

大学図書館所蔵 件 / 3

この図書・雑誌をさがす

注記

Prakrit text with commentaries in Sanskrit and Hindi; preaftory matter in Sanskrit or Hindi

Grammar of Prakrit; with commentary in Sanskrit and subcommentary in Hindi

Includes index

PUB: Varanasi : The Chowkhamba Sanskrit Series Office

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA82111051
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  san
 • 本文言語コード
  hinsanpra
 • 出版地
  वाराणसी
 • ページ数/冊数
  6, 4, 3, 319 p.
 • 大きさ
  23 cm
 • 親書誌ID
ページトップへ