ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ ガイドの日本語

書誌事項

ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ = ガイドの日本語

ผู้แต่ง คาซูมิ ศรีจักรวาฬ ... [et al.]

ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544-2545 [2001-2002]

พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 1

  • 1
  • 2

タイトル読み

ภาษา ญี่ปุ่น มัคคุเทศก์ = ガイド ノ ニホンゴ

Phāsā Yīpun makkhuthēt

大学図書館所蔵 件 / 1

注記

In Thai and Japanese

Includes index

詳細情報

ページトップへ