فهرست نسخه‌های خطی ترکی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

書誌事項

فهرست نسخه‌های خطی ترکی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

نگارش حسین متقی ; به سر‌پرستی محمود مرعشی نجفی

کتابخانۀ بزرگ و گنجینۀ جهانی مخطوطات اسلامی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی, 1381 [2002]-

چاپ 1

  • : دوره
  • جلد 1

タイトル別名

Ayat-Allah el-Uzma Maraşi Nacafi Büyük Kutüphanesi Turkçe Yazmalar Kataloğu

Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Great Library of Ayatollah al-Uzma Marashi Najafi in Qom

タイトル読み

Fihrist-i nuskhahʹhā-yi khaṭṭī-i Turkī-i Kitābkhānah-ʾi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references and indexes

詳細情報

ページトップへ