สงครามโลกครั้งที่ 1-2 และสงครามเกาหลี

書誌事項

สงครามโลกครั้งที่ 1-2 และสงครามเกาหลี

สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2530 [1987]

พิมพ์ครั้งที่ 1

タイトル読み

สงครามโลก ครั้งที่ 1-2 และ สงครามเกาหลี

Songkhrāmlōk Khrang thī 1-2 læ Songkhrāmkaolī

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

Summary: Account of World War I, 1914-1918, World War II, 1939-1945, and Korean Conflict, 1950-1953

詳細情報

ページトップへ