समरसारः : सङ्ग्रहाख्यसंस्कृतटीका-धीसप्रभाहिन्दीव्याख्यासहितश्च

著者

書誌事項

समरसारः : सङ्ग्रहाख्यसंस्कृतटीका-धीसप्रभाहिन्दीव्याख्यासहितश्च

रामचन्द्रसोमयाजिप्रणीतः ; व्याख्याकारः महर्षि अभय कात्यायन

(चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला, 411)

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, 2008

タイトル読み

समर सारः : सङ्ग्रह आख्य संस्कृत टीका धीर प्रभा हिन्दी व्याख्या सहितश्च

Samarasāraḥ : Saṅgrahākhyasaṃskr̥taṭīkā-Dhīraprabhāhindīvyākhyāsahitaśca

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

Sanskrit and Hindi

Summary: Treatise on astrology for war and warriors

Includes index

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ