Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census

著者

書誌事項

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census

Tổng cục thống kê = General Statistics Office

Nhà xuất bản Thống kê, 2007

この図書・雑誌をさがす

関連文献: 3件中  1-3を表示

 • Nông thôn = Rural situation

  Nhà xuất bản Thống kê 2007 Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 / Tổng cục thống kê = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census / General Statistics Office Tập 2

  所蔵館1館

 • Kết quả tổng hơp chung = General results

  Nhà xuất bản Thống kê 2007 Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 / Tổng cục thống kê = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census / General Statistics Office Tập 1

  所蔵館1館

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản = Agriculture, forestry and fishery

  Nhà xuất bản Thống kê 2007 Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 / Tổng cục thống kê = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census / General Statistics Office Tập 3

  所蔵館1館

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA91618156
 • LCCN
  2008450807
 • 出版国コード
  vm
 • タイトル言語コード
  vie
 • 本文言語コード
  vieeng
 • 出版地
  Hà Nội
 • ページ数/冊数
  3 v.
 • 大きさ
  25 cm
ページトップへ