สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน : โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

著者

  • Čhulālongkǭnmahāwitthayālāi. Khrōngkān Sārānukrom Thai samrap Yaowachon

書誌事項

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน : โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว], 2516 [1973]-

 • เล่ม 1
 • เล่ม 2
 • เล่ม 3
 • เล่ม 4
 • เล่ม 5
 • เล่ม 6
 • เล่ม 7
 • เล่ม 8
 • เล่ม 9
 • เล่ม 13
 • เล่ม 14
 • เล่ม 15
 • เล่ม 16
 • เล่ม 17
 • เล่ม 18
 • เล่ม 19
 • เล่ม 20
 • เล่ม 21
 • เล่ม 22
 • เล่ม 23
 • เล่ม 24
 • เล่ม 25
 • เล่ม 26
 • เล่ม 27
 • เล่ม 28
 • เล่ม 29
 • เล่ม 30
 • เล่ม 31
 • เล่ม 32
 • เล่ม 33
 • เล่ม 34
 • เล่ม 35
 • เล่ม 36
 • เล่ม 37
 • เล่ม 38

タイトル別名

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน : โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

タイトル読み

สารานุกรม ไทย สำหรับ เยาวชน : โดย พระราชประสงค์ ของ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

Sārānukrom Thai samrap yaowachon : dōi phrarātchaprasong khong Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa

大学図書館所蔵 件 / 4

 • 京都大学 東南アジア地域研究研究所 図書室

  เล่ม 1IV Th||0||333.12447474, เล่ม 2IV Th||0||333.22447475, เล่ม 3IV Th||0||333.32447476, เล่ม 4IV Th||0||333.487006790, เล่ม 5IV Th||0||333.587006788, เล่ม 6IV Th||0||333.687005150, เล่ม 8IV Th||0||333.887005148, เล่ม 13IV Th||0||333.1302065225

 • 県立広島大学 学術情報センター図書館

  เล่ม 1038||SA69||1100228823

 • 東京外国語大学 附属図書館

  เล่ม 1E1/030/10/1ア0000346986, เล่ม 2E1/030/10/2ア0000346987, เล่ม 3E1/030/10/30000320083, เล่ม 4E1/030/10/4ア0000346988, เล่ม 5E1/030/10/5ア0000346989, เล่ม 6E1/030/10/60000320086, เล่ม 7E1/030/10/70000320087, เล่ม 8E1/030/10/80000320088, เล่ม 9E1/030/10/90000320089

 • 東京大学 総合図書館

  เล่ม 133-06 X:030:khr 130014148084, เล่ม 143-06 X:030:khr 140014148092, เล่ม 153-06 X:030:khr 150014148100, เล่ม 163-06 X:030:khr 160014148118, เล่ม 173-06 X:030:khr 170014148126, เล่ม 183-06 X:030:khr 180014148134, เล่ม 193-06 X:030:khr 190014148142, เล่ม 203-06 X:030:khr 200014148159, เล่ม 213-06 X:030:khr 210014148167, เล่ม 223-06 X:030:khr 220014148175, เล่ม 233-06 X:030:khr 230014148183, เล่ม 243-06 X:030:khr 240014148191, เล่ม 253-06 X:030:khr 250014148209, เล่ม 263-06 X:030:khr 260014148217, เล่ม 273-06 X:030:khr 270014148225, เล่ม 283-06 X:030:khr 280014148233, เล่ม 293-06 X:030:khr 290014148241, เล่ม 303-06 X:030:khr 300014148258, เล่ม 313-06 X:030:khr 310014148266, เล่ม 323-06 X:030:khr 320014148274, เล่ม 333-06 X:030:khr 330014148282, เล่ม 343-06 X:030:khr 340014148290, เล่ม 353-06 X:030:khr 350014148308, เล่ม 363-06 X:030:khr 360014148316, เล่ม 373-06 X:030:khr 370014148324, เล่ม 383-06 X:030:khr 380014148332

 • 該当する所蔵館はありません
 • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

Description based on "เล่ม 1", "พิมพ์ครั้งที่ 2", 1975

Subtitle varies: เล่ม 4-. โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Imprint varies

Summary: Thai encyclopedia for young people

詳細情報

ページトップへ