Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

書誌事項

Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Nguyễn Duy Quý

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2008

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references (p. [365]-372)

Summary: On the innovation of social politics and economic in Vietnam

詳細情報

ページトップへ