เรื่องของชาติไทย

書誌事項

เรื่องของชาติไทย

พระยาอนุมานราชธน

(งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน, . หมวดประวัติศาสตร์-โบราณคดี||หมวด ประวัติศาสตร์-โบราณคดี||mūat prawattisāt - bōrānnakhadī ; เล่มที่ 4)

กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา : มูลนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะประทีป, 2533 [1990]

タイトル読み

เรื่อง ของ ชาติ ไทย

Rư̄ang khō̜ng Chāt Thai

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"พิมพ์เผยแพร่ในวาระครบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธนและองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศเกียรติคุณเป็น "บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก" วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑"

At head of title: ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

詳細情報

ページトップへ