กระบี่กระบอง : ตามแนวตำรับ อาจารย์ นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

書誌事項

กระบี่กระบอง : ตามแนวตำรับ อาจารย์ นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ฟอง เกิดแก้ว

สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527 [1984]

พิมพ์ครั้งที่ 1

タイトル読み

กระบี่ กระบอง : ตาม แนว ตำรับ อาจารย์ นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Krabī krabō̜ng : tām nǣo tamrap ʻĀčhān Nāk Thēphatsadin Na ʻAyutthayā

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

ฉบับสมบูรณ์

詳細情報

ページトップへ