មាគ៌ាសុភមង្គល

書誌事項

មាគ៌ាសុភមង្គល

អង្គការប្រឆាំងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ, [2006]

タイトル読み

មាគ៌ា សុភមង្គល

Mārgā subhamangal

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Title from cover

In Khmer

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB04559494
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khm
 • 出版地
  ភ្នំពេញ
 • ページ数/冊数
  44 p.
 • 大きさ
  21 cm
 • 分類
ページトップへ