ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการก่อตั้งองค์การส่วนภูมิภาค 1945-1985

書誌事項

ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการก่อตั้งองค์การส่วนภูมิภาค 1945-1985

โดย สีดา สอนศรี

(เอกสารทางวิชาการ, หมายเลข 34)

ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 [1986]

タイトル読み

ความร่วมมือ ของ ประเทศ ใน ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออก เฉียง ใต้ ใน การก่อตั้ง องค์การ ส่วน ภูมิภาค 1945-1985

Khwāmrūammư̄ khǭng prathēt nai phūmiphāk ʿĒchīa Tawanʿǭk Chīang Tai nai kānkǭtang ʿongkān sūan phūmiphāk 1945-1985

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

At head of title on cover: ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศ.ร.ธ.)

Study on the regional cooperation among the Southeast Asian countries, 1945-1985

Includes bibliographical references and indexes

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ