श्रीमच्छन्तनुप्रणीत: फिट्सूत्रपाठः : 'प्रकाशा'ख्य-सस्क्रृत-हिन्दीटीक़ाढ़यीपोतः : फिट्सूत्रपाठीsकाराद्यनुक्रमेण फिट्सुत्राणा सक्रमान्कसुची ग्रन्थस्थोदाहरणानामकाराद्यनुक्रमेणाऽनुक्रमणिका सङ्क्ष॓पबोधकसुचीति परिशिष्टचतुष्टयस्य च सङ्ग्रहेणीपबृंहितः

著者

  • Somalekhā
  • Śantanu Ācārya

書誌事項

श्रीमच्छन्तनुप्रणीत: फिट्सूत्रपाठः : 'प्रकाशा'ख्य-सस्क्रृत-हिन्दीटीक़ाढ़यीपोतः : फिट्सूत्रपाठीsकाराद्यनुक्रमेण फिट्सुत्राणा सक्रमान्कसुची ग्रन्थस्थोदाहरणानामकाराद्यनुक्रमेणाऽनुक्रमणिका सङ्क्ष॓पबोधकसुचीति परिशिष्टचतुष्टयस्य च सङ्ग्रहेणीपबृंहितः

सोमलेखा ; पo इश्वरचन्द्रः

(व्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला, 128)

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2008

タイトル別名

फिट्सूत्रपाठः : 'प्रकाशा'ख्य-सस्क्रृत-हिन्दीटीक़ाढ़यीपोतः

タイトル読み

ś́rīmacchantanupraṇītaḥ phiṭsūtrapāṭhaḥ : 'prakāśā'khya-saṃskr̥ta-hindīṭīkādvyopetaḥ : phiṭsūtrapāṭho'kārādyanukrameṇa phiṭsūtrāṇāṃ sakramāṅkasūcī granthasthodāharaṇānāmakārādyanukrameṇā'nukramaṇikā saṅkṣepabodhakasūcīti pariśiṣṭacatuṣṭayasya ca saṅgraheṇopabr̥ṃhitaḥ

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes indexes

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB04914406
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  san
 • 本文言語コード
  sanhin
 • 出版地
  दिल्ली
 • ページ数/冊数
  91 p.
 • 大きさ
  18 cm
 • 親書誌ID
ページトップへ