ความขัดเเย้งในสังคมไทยยุควิกฤตเศรษฐกิจ

書誌事項

ความขัดเเย้งในสังคมไทยยุควิกฤตเศรษฐกิจ

พัชรี สิโรรมส, บรรณาธิการ ; ทวิดา กมลเวชช, บรรณาธิการผู้ช่วย

โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ (EPA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 [1999]

พิมพ์ครั้งเเรก

タイトル読み

ความขัดเเย้ง ใน สังคม ไทย ยุค วิกฤต เศรษฐกิจ

Khwāmkhatyǣng nai sangkhom Thai yuk wikrit sētthakit

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

"รวมบทความจากการสมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบบทหนึ่งทศวรรษของการสถาปนาโครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ (EPA), วันที่ 7 พฤศจิกายน."--T.p. verso

Includes bibliographical references

詳細情報

ページトップへ