ลำดับสกุลคชเสนี กับ โบราณคดีมอญ : มีพระวิจารณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

著者

書誌事項

ลำดับสกุลคชเสนี กับ โบราณคดีมอญ : มีพระวิจารณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ร.พ. มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508 [1965]

タイトル読み

ลำดับ สกุล คชเสนี กับ โบราณคดี มอญ : มี พระวิจารณ์ ของ สมเด็จฯ กรม พระยา ดำรงราชานุภาพ

Lamdap sakun Khotchasēnī kap Bōrānnakhadī Mō̜n : mī phrawičhān khǭng Somdet Krom Phrayā Damrogrāchānuphāp

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงจำเริญพิพิธมนตรี ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘"

Summary: Cremation volume for Čhamrœ̄nphiphitthamontrī, Khunying, 1872-1964

詳細情報

ページトップへ