พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ชัยชนะ ธารีฉัตร ม.ป.ช., ป.ม.

著者

    • Thārīchat Chaichana, Phon ʿĒk

書誌事項

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ชัยชนะ ธารีฉัตร ม.ป.ช., ป.ม.

ส. ศิริการพิมพ์, 2530 [1987]

タイトル別名

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ชัยชนะ ธารีฉัตร

タイトル読み

พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ ใน การพระราชทาน เพลิง ศพ พล เอก ชัยชนะ ธารีฉัตร ม.ป.ช., ป.ม.

Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa song phrakarunā prōt klāo phrarātchathān phrabǭrommarāchānukhro̜ nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʿĒk Chaichana Thārīchat Mǭ.Pǭ.Chǭ., Pǭ.Mǭ.

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๓๐ เวลา ๑๗.๐๐ น."

Summary: Cremation volume for Thārīchat Chaichana, Phon ʿĒk, 1930-1987, Thai Army general; comprises a biography, condolences, crematee's activities, and articles on war

詳細情報

ページトップへ