กระบวนทัศน์ใหม่ ของ การพัฒนานโยบายในประเทศไทย : จากสิ่งที่รับรู้และสิ่งที่ปรากฎในกรณีจังหวัดระยอง

著者

  • 立命館大学大学院政策科学研究科 リツメイカン ダイガク ダイガクイン セイサク カガク ケンキュウカ
  • Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakam Sāt læ Kānphangmư̄ang

書誌事項

กระบวนทัศน์ใหม่ ของ การพัฒนานโยบายในประเทศไทย : จากสิ่งที่รับรู้และสิ่งที่ปรากฎในกรณีจังหวัดระยอง

บรรณาธิการ ฮิโรซิ มุรายามะ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]

タイトル別名

กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนานโยบายในประเทศไทย : จากสิ่งที่รับรู้และสิ่งที่ปรากฎในกรณีจังหวัดระยอง

The new paradigm of policy development in Thailand : what is conceived and how is it embodied in Rayong case?

タイトル読み

กระบวนทัศน์ ใหม่ ของ การพัฒนา นโยบาย ใน ประเทศไทย : จาก สิ่งที่ รับรู้ และ สิ่งที่ ปรากฏ ใน กรณี จังหวัด ระยอง

Krabūanthat mai khǭng kānphatthanā nayōbāi nai Prathēt Thai : čhāk sing raprū læ sing prākot nai karanī Čhangwat Rayō̜ng

大学図書館所蔵 件 / 33

この図書・雑誌をさがす

注記

"ฉบับพิเศษ มีนาคม 2554"

"ความร่วมมือทางด้ๅนวิชาการ Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University, และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"--Cover

Issued also in English under the title: The new paradigm of policy development in Thailand : what is conceived and how is it embodied in Rayong case?

Includes bibliographical references

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB06271613
 • ISBN
  • 9789744665416
 • 出版国コード
  th
 • タイトル言語コード
  tha
 • 本文言語コード
  tha
 • 出版地
  ปทุมธานี
 • ページ数/冊数
  xx, 301 p.
 • 大きさ
  26 cm
ページトップへ