اخبار مغولان (650-683) در انبانۀ ملا قطب : از مجموعۀ خطی مورخ 685 کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی نجفی (قم)

書誌事項

اخبار مغولان (650-683) در انبانۀ ملا قطب : از مجموعۀ خطی مورخ 685 کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی نجفی (قم)

به کوشش ایرج افشار

کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینۀ جهانی مخطوطات اسلامی, 1389 [2010]

タイトル別名

اخبار مغولان در انبانۀ قطب

Akhbār-i Mughulān : from a codex copied by Qutb-ad-Din Shirāzy in 685 A.H.

タイトル読み

Akhbār-i Mughūlān (650-683) dar anbānah-ʾi Mullā Quṭb : az majmūʿah-ʾi khaṭṭī-i muvarrakh-i 685 Kitābkhānah-ʾi Āyat Allāh al-ʿUẓmá Marʿashī Najafī (Qum)

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

Publishing year on added t.p.: 2009

Includes bibliographical references and indexes

詳細情報

ページトップへ