تاریخ اسلام و دولتهای مسلمان : س‍ال‌ س‍وم‌ ن‍ظام‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه :‌ رش‍ت‍ۀ‌ ادب‍ی‍ات‌ وع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

著者

  • Khayrʹandīsh, ʻAbd al-Rasūl
  • Sāzmān-i Pizhūhish va Barnāmahʹrīzī-i Āmūzishī (Iran)

書誌事項

تاریخ اسلام و دولتهای مسلمان : س‍ال‌ س‍وم‌ ن‍ظام‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه :‌ رش‍ت‍ۀ‌ ادب‍ی‍ات‌ وع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌, ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌

شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران, 1378 [1999 or 2000]

タイトル別名

تاریخ اسلام ودولتهای مسلمان : نظری,‌ رش‍ت‍ۀ‌‌ ادب‍ی‍ات‌ وع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

タイトル読み

Tārīkh-i Islām va dawlatʹhāy-i muslimān : sāl-i sivvum-i niẓām-i jadīd-i āmūzish-i mutavassiṭah : rishtah-ʾi adabīyāt va ʿulūm-i insānī

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"271/3"--Cover

"وزارت آموزش و پرورش, سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی."

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB06810015
 • ISBN
  • 9640502804
 • 出版国コード
  ir
 • タイトル言語コード
  per
 • 本文言語コード
  per
 • 出版地
  تهران
 • ページ数/冊数
  148 p.
 • 大きさ
  24 cm
ページトップへ