អំពិលអំពែក : ប្រលោមលោក ផ្នែកមនោសញ្ចេតនា

書誌事項

អំពិលអំពែក : ប្រលោមលោក ផ្នែកមនោសញ្ចេតនា

គង្គ ប៊ុនឈឿន

សមាគមអ្នកនិពន្ធកម្ពុជា, 1995

タイトル別名

Qaṃbilqaṃbaek

タイトル読み

អំពិលអំពែក : ប្រលោមលោក ផ្នែក មនោសញ្ចេតនា

Qaṃbilaqaṃbaek : pralomalok phnaek manosañcetanā

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Novel

In Khmer

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB06997164
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khm
 • 出版地
  ភ្នំពេញ
 • ページ数/冊数
  124 p.
 • 大きさ
  19 cm
 • 分類
ページトップへ