วาทแห่งวาสน์ : งานฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๒๑

著者

書誌事項

วาทแห่งวาสน์ : งานฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๒๑

[s.n.] , โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2521 [1978]

タイトル別名

วาทแห่งวาสน์ : งานฉลองพระชนมายุครบ 80 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ 1-2 มีนาคม 2521

タイトル読み

วาท แห่ง วาสน์ : งาน ฉลอง พระชนมายุ ครบ ๘๐ ปี สมเด็จ พระ อริยวงศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัด ราชบพิธ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๒๑

Wāt hǣng wāt : ngān chalǭng phrachonmāyu khrop 80 pī Somdet Phra ʻAriyawongsākhatayān (Wāsana Mahāthēra) Somdet Phrasangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok na phraʿubōt Wat Rātchabǭphit 1-2 mīnākhom 2521

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Title from cover

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB07343436
 • タイトル言語コード
  tha
 • 本文言語コード
  tha
 • 出版地
  [S.l.],กรุงเทพมหานคร
 • ページ数/冊数
  67 p.
 • 大きさ
  26 cm
ページトップへ