หนังสือประกอบการแสดง นาฏศิลป และดนตรีไทย

著者

    • Kānsammanā Nāttasin læ Dontrī Thai

書誌事項

หนังสือประกอบการแสดง นาฏศิลป และดนตรีไทย

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515 [1972]

タイトル別名

นาฏศิลปและดนตรีไทย หนังสือประกอบการแสดง

タイトル読み

หนังสือ ประกอบ การแสดง นาฏศิลป และ ดนตรี ไทย

Nangsư̄ prakǭp kānsadǣng nāttasin læ dontrī Thai

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"สัมมนานาฏศิลป์และดนตรีไทย ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๕."

詳細情報

ページトップへ