ประมวลบทร้องเพลงไทย : สำหรับบทปี่พาทย์และเพลงตับต่าง ๆ

書誌事項

ประมวลบทร้องเพลงไทย : สำหรับบทปี่พาทย์และเพลงตับต่าง ๆ

อุทิศ นาคสวัสดิ์

[s.n.] , พุทธอุปถัมภ์การพิมพ์, 2514 [1971]

タイトル読み

ประมวล บท ร้อง เพลง ไทย : สำหรับ บท ปี่พาทย์ และ เพลง ตับ ต่าง ๆ

Pramūan bot rǭng phlēng Thai : samrap bot pīphāt lae phlēng tap tāng tāng

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"พิมพ์แจกเป็นมิตรพลีในวาระที่มีอายุครบ ๔ รอบ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔."

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB07462468
 • 出版国コード
  xx
 • タイトル言語コード
  tha
 • 本文言語コード
  tha
 • 出版地
  [S.l.],พระนคร
 • ページ数/冊数
  2-6, 279 p.
 • 大きさ
  26 cm
 • 件名
ページトップへ