แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

著者

    • Wanwiphā Charūnrōt, M.L.

書誌事項

แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

วัลย์วิภา จรูญโรจน์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2001

タイトル別名

The Political ideas of King Rama VII : a historical analysis

タイトル読み

แนว พระราชดำริ ทาง การเมือง ของ พระบาท สมเด็จ พระ ปกเกล้า เจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์ เชิง ประวัติศาสตร์

Nǣo phrarātchadamri thāng kānmư̄ang khǭng Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa : kānwikhrǫ chœ̄ng prawattisāt

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Reprint. Originally published: [S.l.] : [วัลย์วิภา จรูญโรจน์], 2520 [1977]

Thesis (M.A.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520 [1977]

Includes bibliographical references: leaves 185-204

詳細情報

ページトップへ