पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे तत्त्वचिंतन

Author(s)

Bibliographic Information

पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे तत्त्वचिंतन

संपादक, गजानन नारायण जोशी, श्रीनिवास रघुनाथ कावळे

मॅजेस्टिक प्रकाशन : मराठी तत्त्वज्ञान-महाकोश मंडळ, 1990

1. आवृत्ती

Title Transcription

पंडित जवाहरलाल नेहरूं चे तत्त्वचिंतन

Paṇḍita Javāharalāla Neharūñce tattvacintana

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

In Marathi

"या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीनिधीतून आर्थिक साहाय्य मिळाले आहे"--T. p. verso

Contributed articles on the philosophy of Jawaharlal Nehru, 1889-1964, a former Indian prime minister

Includes bibliographical references

Includes index

Details

Page Top