ตำนานพระแก้วมรกต กับ ศิลาจารึกพระเจ้าอโศก และ โรคอัมพาต กับ โรคเบาหวาน

著者

  • Thō̜ngsư̄p Suphamāk
  • Sukhonphan, Sombat
  • Tanthanan, Sunthǭn
  • Thipphayō̜m, Nō̜i

書誌事項

ตำนานพระแก้วมรกต กับ ศิลาจารึกพระเจ้าอโศก และ โรคอัมพาต กับ โรคเบาหวาน

[ประวัติ ทิพย์พยอม], 2516 [1973]

タイトル読み

ตำนานพระแก้วมรกต กับ ศิลาจารึกพระเจ้าอโศก และ โรคอัมพาต กับ โรคเบาหวาน

Tamnān Phra kǣo mǭrakot kap silāčhārưk Phračhao ʻAsōk læ rōk ʻammaphāt kap rōk baowān

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"พิมพ์เป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นายน้อย ทิพย์พยอม ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖"

Cremation volume for Nǭi Thipphayǭm,1898-1973, business owner; comprises biography, condolence and portrait of cremate

収録内容

 • ตำนาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก้วมรกต) / ทองสืบ ศุภะมาร์ค รวบรวม และ เรียบเรียง
 • ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก (ปิยทัสสี) (พ.ศ. ๒๗๐ - ๓๑๑) / ทองสืบ ศุภะมาร์ค แปล
 • โรคอัมพาตจากเส้นโลหิตอุดตัน / ของ สมบัติ สุคนธพันธุ์ . และ โรคเบาหวาน / สุนทร ตัณฑนันทน์

詳細情報

ページトップへ