อนุสรณ์ เรื่อง พระเถราจารย์จีน อดีตเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญจีนพรต คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย พร้อมคณะกรรมการการจัดงาน จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ วันเสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๑๕

著者

    • Lǭ. Sathīanrasut
    • Hokkūai, Phra Thērāčhān
    • Khana khammakān song Čhīn nikāi

書誌事項

อนุสรณ์ เรื่อง พระเถราจารย์จีน อดีตเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญจีนพรต คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย พร้อมคณะกรรมการการจัดงาน จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ วันเสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๑๕

คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย, 2515 [1972]

タイトル別名

อนุสรณ์ เรื่อง พระเถราจารย์จีน อดีตเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญจีนพรต คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย พร้อมคณะกรรมการการจัดงาน จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2515

タイトル読み

อนุสรณ์ เรื่อง พระ เถราจารย์ จีน อดีต เจ้าอาวาส วัด บำเพ็ญ จีน พรต คณะ กรรมการ สงฆ์ จีน นิกาย พร้อม คณะ กรรมการ การจัดงาน จัด พิมพ์ เป็น ธรรม บรรณาการ วัน เสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๑๕

ʿAnusǭn rư̄ang Phra Thērāčhān Čhīn ʿādet čhaoʿāwāt wat Bamphen Čhīn parot Khana khammakān song Čhīn nikāi phrǭm Khana khamma kānčhatngān čhatphim pen tham bannākān wan sao thī 5 Singhākhom 2515

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จประทานเพลิงศพ พระเถราจารย์จีน ฮกก้วย เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญจีนพรต"

Summary: Cremation volume for Phra Thērāčhān Čhīn Hokkūai, 1891-1972, former Monk; comprises biography, condolence and portrait of cremate

収録内容

  • หลายชีวิตในพงศาวดารจีน / โดย ล. เสถียรสุต

詳細情報

ページトップへ